Koncept

Det første, der møder en, når man træder ind på Møntmestervej, er en række 15 meter høje videoprojektioner, der ses på gadens gavle med billeder og portrætter fra 50 af gadens lejligheder. Projektets idé er at synliggøre kvarterets indbyggere ved i lyde, ord og billeder at ‘vende vrangen ud’ på gadens lejligheder.

Video- og lydkunst, brug af digitale platforme, dramatisk tekst og performance inddrages som kunstformer, der på magisk vis synliggør livet i lejlighederne. Der produceres således en række visuelle og auditive repræsentationer af beboerne, deres lejligheder og deres tanker. Lyde og ord samles i lydmontager, der kan opleves som lydcollager og audiowalk via smartphones og I-pods og som performances, via improviserede telefonsamtaler.

Ideen er gennem 2 aftener at transformere bebyggelsen på Møntmestervej ved at etablere et socialt rum, som giver beboere mulighed for at interagere med hinanden.Synlig mangfoldighed

Beboerne i området repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning fra etnisk danske familier, der har boet i området i flere generationer til nydanskere der kommer fra mange forskellige lande. De mange beboere repræsenterer desuden markante forskelle i alder, køn og social baggrund. Målet har været at omdanne disse forskellige, men ofte parallelle liv, til en synlig mangfoldighed. En vigtig del af konceptet går ud på, at alle beboerne er med til at skabe denne fælles visuelle og auditive fortælling. Inside Out 2400 kan på den måde være med til at skabe nye oplevelser og udfordre opfattelsen af byrummet


Tværkunstnerisk workshop

Projektet er udviklet som en tværkunstnerisk workshop, hvor nye platforme og mix af kunstarter er blevet afprøvet. Den vigtigste præmis har været altid at tage udgangspunkt i reelle møder med beboerne. Disse møder er blevet dokumenteret i fotografi, film og lyd og har løbende dannet baggrund og inspiration for vores kunstneriske tolkninger og eksperimenter. På workshoppen har vi bl.a. udviklet Augmented Reality applikationen Inside Out 2400, hvor vi har eksperimenteret med geotaggede dokumentariske lydcollager, der kan opleves via android smartphones. Desuden har vi udviklet tre telefonperformances, hvor gadens gæster kan ringe op til forskellige performere, der arbejder med improvisation, live interaktion og karakterudvikling.

Stor tak til alle de beboerne som deltager i Inside Out 2400

Deltagende kunstnere

Hanne Lise Thomsen - billedkunstner
Kassandra Wellendorf - filminstruktør og mediekunstner
Katrine Grünfeld - forfatter
Morten Dalsgaard – komponist og lyddesigner
Niels Grønlykke - fotograf
Daniel Skaale - interaktionsdesigner
Ole Fugl Hørkilde - radiodokumentarist
Elisabeth Colding - filmklipper
Claus Handberg Christensen – forfatter, billedkunstner og musiker
Marijana Milicevic - performer
Katrine Jensenius - skuespiller
Jesper Kongshaug - lysdesigner


Hanne Lise Thomsen – billedkunstner

Hanne Lise Thomsen er uddannet fra Kunstakademiet i København og har i de senere år realiseret en del store projekter i det offentlige rum bl.a. We are from here billboard-projekt på Vestbredden, Ramallah 2012. Herudover har Thomsen vist videoprojektioner i New York 2005 The Homeless of New York City Wish You All a Happy Holiday og billboard-projektet WOMEN2003. I 2009 realiserede Thomsen Inside Out på Vesterbro, som var iværksat af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige rum. Projektets idé var at lade privatsfæren møde det offentlige rum, idet familiealbummets billeder blev projiceret op på bygninger i Abel Cathrinesgade og Viktoriagade. Inside Out 2400 er en videreudvikling af ovenstående koncept. http://www.timeout2.dk


Kassandra Wellendorf – filminstruktør og mediekunstner

Kassandra Wellendorf arbejder eksperimentelt med film og interaktive medier. Hun har i interaktive videoværker som A Tourist is Waiting for You, Public Gaze #1, og Sleeping Obstacles arbejdet med at udvikle digitale kunstformer, der fortolker og formidler temaer om forholdet mellem det private og det offentlige. I 2009 kuraterede hun desuden udstillingen No Place to Hide på Skive Kunstmuseum, hvor en lang række danske og udenlandske kunstnere blev indbudt til at eksperimentere med overvågningsudstyr og interaktive digitale teknikker i deres installatoriske værker. Hun er desuden ansat som underviser på uddannelsen Visuel Kultur på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet.

Projektstøtte 2012

Projektet er støttet af Billedkunstrådets Tværæstetiske Pulje, Statens Kunstfonds Litteraturudvalg, København Kommunes Billedkunstudvalg, Danske Dramatikere, Bispebjerg Bydelspulje, IKC - Interkulturelt Center og Det Obelske familiefond. Projektet samarbejder desuden med BIBLIOTEKET på Rentemestervej, det tværvidenskabelige lydforskningsprojekt LARM Audio Research Archive og uddannelsen Visuel Kultur på Københavns Universitet